JUDr. Gustav Burian

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURIAN Gustav, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 4, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. stál. (náhr.), úst. a techn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění, t. 140.

15, 16. X. 1946; 12.

na vydání zákona o volbě místních a okresních národních výborů, t. 759.

68, 11. IX. 1947: 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 8.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 109

(zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo rozluce z doby nesvobody).

14, 3. X. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám; mluví též o přípravách na ústavu.

12, 19. IX. 1946; 4.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 45.

Interpelace:

ve věci převzetí t. zv. výkonné obecní policie státem,

t. 102. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 278. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci decentralisace stavební policie,

t. 103. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 317. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vázaných vkladů svazků územní samosprávy,

t. 151. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 338. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci vyměřování dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku,

t. 281. 32, 20. XII. 946; 53.

odpov. t. 420. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci nezákonného zatčení přednosty okresního soudu na Mělníku,

t. 467. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 695. 64, 3. VII. 1947; 63.

o finančních důsledcích znárodnění komunálních energetických podniků pro národní výbory,

t. 469. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. (netištěna) 83, 25. XI. 1947; 34.

Dotazy:

ve věci přídělů lesů lesnímu družstvu v Horní Cerekvi (D 1).

7, 17. VII. 1946; 18.

odpověď 9, 12. IX. 1946; 10.ISP (příhlásit)