Robert Gottier

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTIER Robert

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. dopr., dopr.-techn., inkompat., kontr. dvoulet. a techn.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1193

(zákon o znárodnění ve stavebnictví).

107, 27. IV. 1948; 16.

bran. a bezp. výb. zpr. t. 1213

(zákon o nicotnosti někt. rozsudků vojenských soudů t. zv. Slovenského státu).

110, 5. V. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stíhání černého obchodu a podobných pletich (t. 418).

36, 13. II. 1947; 15.

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 91.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 32.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci přemístění podniků v oboru průmyslu výživy na Slovensko.

84, 10. XII. 1947; 17.

odpov. 17.ISP (příhlásit)