Ladislav Koubek

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUBEK Ladislav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kult., stál. (náhr.), techn. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí.

t. 173. 17, 24. X. 1946; 33.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33. 29. I. 1947; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. 1947; 15.

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 828

(ústava Světové zdravotnické organisace a protokol o Mezinárodním úřadu veřejného zdravotnictví, usnesené mezinárodní zdravotnickou konferencí dne 22. VII. 1946).

77, 16. X. 1947; 3.

kult. a inform. výb. zpr. t. 1103

(zákon o hudební a artistické ústředně).

101, 25. III. 1948; 28.

textová oprava 29.

kult. a inform. výb. zpr. t. 1167

(zákon o základní úpravě jednotného školství

(školský zákon).

106, 21. IV. 1948; 3.

doslov a oprava tisk. chyb 29.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 58.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 53

o zákonu, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 1061).

99, 20. III. 1948; 17.

Věcná poznámka:

k zákonu jímž se doplňuje a mění učitelský zákon (t. 296) a k zákonu o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) (t. 297).

32, 20. XII. 1946; 50.

Naléhavá interpelace:

ve věci dotazníku, rozšiřovaného na středních školách,

t. 926. 87, 16. XII. 1947; 87.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti orgány krajského trestního soudu v Praze,

t. 170. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 322. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci divadel,

t. 257. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 503. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci t. zv. vitaminové akce ministerstva zdravotnictví,

t. 391. 36, 13. II. 1947; 24.

odpov. t. 584. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci započítávání předchozí služby profesorům a učitelům středních a odborných škol a zřízencům středních škol,

t. 655. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 779. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci obsazování ředitelských míst.

83, 25. XI. 1947; 18.

odpov. 18.ISP (příhlásit)