Eduard Fusek

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FUSEK Eduard

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., kontr. dvoulet., rozp. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení, t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona ze dne 13. X. 1928, č. 183 Sb. z. a n. o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 621.

56, 1. VI. 1947; 80.

Návrhy resoluční:

k t. 185. 18, 25. X. 1946; 36.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 191 a ústní

(zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách).

18, 25. X. 1946; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 295

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

32, 20. XII. 1946; 19.

rozp. výb. zpr. t. 636

(zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé).

57, 11. VI. 1947; 48.

živn.-obch. výb. zpr. t. 676 (za A. Hořínka)

(zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

60, 25. VI. 1947; 3.

živn.-obch. výb. zpr. t. 681

(návrh Fuska, Pexy, Hořínka, Buknera, Horáka a druhů na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení).

61, 26. VI. 1947; 3.

živn.-obch. výb. zpr. t. 923

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

89, 18. XII. 1947; 39.

živn.-obch. výb. zpr. t. 984

(zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva).

92, 3. II. 1948; 13.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škod, odškodnění nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku,

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci uvolnění vázaných vkladů drobných živnostníků, podnikatelů a zemědělců na výplatu vánočního příspěvku jejich. zaměstnancům,

t. 904. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 996. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci vyhlášky ministra vnitřního obchodu a ministryně průmyslu ze dne 7. I. 1948, č. 22 Úř. l., o přechodných opatřeních v distribuci textilního zboží,

t. 986. 92, 3. II. 1948; 15.

Interpelace:

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi,

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen továren cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí.

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 20. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 48. XII. 1946; 43.

ve věci odpírání dodávek národními podniky soukromému podnikání, zejména vývozcům,

t. 309. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 513. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje rozhlasových přijímačů,

t. 652. 59, 24. VI. 4947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud tr. odd. XII v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb.)

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 867; zprav. J. Horváth za I. Levkaniče nevydán.

89, 18. XII. 1947; 49.

okr. soud tr. odd. II. v Praze (přestupek podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. o ochraně cti).

94, 10. III. 1948; 15.

zpr. t. 1133; zprav. H. Zimáková za K. Mesteka; nevydán.

102, 7. IV. 1948; 37.ISP (příhlásit)