Novinky

Studie

 • 5.423 Opatření na úsporu energií - opatření vlád členských států EU na podporu úspor energií domácností, podnikatelů i veřejné správy
  (Dokument PDF, 579 KB)
 • 5.422 Náhradní mateřství se zaměřením na právní úpravu hrazení nákladů spojených s náhradním mateřstvím a právní úpravu a důsledky přeshraničního objednání dítěte
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5.421 Právní úprava řešení problematiky chátrajících neobydlených staveb - instituty stavebního práva, přestupky, vyvlastnění a památková péče
  (Dokument PDF, 1020 KB)

Vybraná témata

 • 1/2023 Procedura souhlasu s vysíláním ozbrojených sil - komparace
  (Dokument PDF, 340 KB)
 • 7/2022 Politika rozšíření EU - aktuální stav procesu přistoupení
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 9/2022 Implementace národního plánu obnovy ČR - první zpráva o pokroku
  (Dokument PDF, 1017 KB)
 • 10/2022 Inovace a tarifní struktury v elektroenergetice
  (Dokument PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 102/2023 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2023 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 101/2023 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2023 (Dokument PDF, 2 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 86/22 Modernizace pravidel odpovědnosti s ohledem na umělou inteligenci a digitalizaci
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 85/22 Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků
  (Dokument PDF, 950 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 5/2023 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 30. 1. do 5. 2. 2023)
 • 4/2023 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 23. 1. do 29. 1. 2023)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 102/2023 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2023
  (Dokument PDF, 4 MB)
 • 101/2023 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2023
  (Dokument PDF, 2 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)