Novinky

Studie

 • 5.394 Systémy zálohovaní v EU – PET lahve, sklo a kovové (hliníkové) nápojové obaly na jedno použití
  (Dokument PDF, 1003 KB)
 • 5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.115 Daň z digitálních služeb
  (Dokument PDF, 739 KB)

Vybraná témata

 • 28/2020 Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 27/2020 Přehled opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru covid-19 na sektor cestovního ruchu ve vybraných zemích
  (Dokument PDF, 948 KB)
 • 26/2020 Legislativní uspořádání protiepidemických opatření v Rakousku
  (Dokument PDF, 636 KB)
 • 25/2020 Delegace mimořádných opatření kvůli epidemii na zemské ministerstvo zdravotnictví v Německu
  (Dokument PDF, 999 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 112/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 111/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 14/20 Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu
  (Dokument PDF, 954 KB)
 • 13/20 Reforma procesu přistoupení
  (Dokument PDF, 887 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 4/2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 3/2020
  (Dokument PDF, 988 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 24/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 1. června do 7. června 2020)
  (Dokument PDF, 712 KB)
 • 20/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 11. května do 17. května 2020)
  (Dokument PDF, 473 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 112/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 111/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2020
  (Dokument PDF, 2 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)