Jindřich Nermuť

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NERMUŤ Jindřich

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., zásob., zdrav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci postiženým obcím okresu Vysoké Mýto, Skuteč a Ústí nad Orlicí, t. 70.

9, 12. IX. 1946; 10.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 13.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 880.

83, 25. XI. 1947; 33.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71); mluví též o vypálené obci Ležáky.

10, 13. IX. 1946; 7.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 250).

30, 18. XII. 1946; 33.

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 7.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu t. 681: jménem posl. klubu čs. strany lidové odpovídá na výtky posl. Nepomuckého o jednání v zemědělském výboru ÚNS.

61, 26. VI. 1947; 10.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): odpovídá na věcnou poznámku posl. Smrkovského.

67, 11. VII. 1947; 22.

Naléhavá interpelace:

ve věci provádění přídělů konfiskované zemědělské půdy,

t. 903. 84, 10. XII. 1947; 21.

ve věci reemigrace krajanů z ciziny,

t. 952. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 19, 6. XI. 1946; 25.

o plánovaném přídělu hospodářských strojů z dvouletky, v r. 1947-1948,

t. 87. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 193. 19, 6. XI. 1946; 25.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci Státní hájenské školy v Nasavrkách,

t. 136. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 343. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci stanovení cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci konfiskace majetku,

t. 275. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 483. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci zabavení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Praze a přímých spisů, určených k tisku, jež se týkají Ústředí selských jízd v Praze,

t. 728. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

Dotazy:

ve věci včasného odebírání a zpeněžení ovoce z krajů postižených živelními pohromami (D 5).

13, 2. X. 1946; 27.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci zamýšleného zrušení berního úřadu v Nasavrkách (D 8).

15, 16. X. 1946; 13.

ve věci dodávek strojů z akce UNRRA (D 26).

24, 10. XII. 1946; 11.

odpov. 41, 19. III. 1947; 53,

ve věci změny přidělování poukazů na hospodářské stroje (D 41).

41, 19. III. 1947; 53.

odpov. 56, 10. VI. 1947; 82.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chrudimi (přečiny podle § 300 tr. z. a § 18/2, 3 zák. č. 50/1923 Sb.)

103, 14. IV. 1948; 83.

zpr. t. 181; zprav. J. Štětka; vydán.

108, 28. IV. 1948; 40.

kraj. soud v Hradci Králové (přečiny podle § 14, č. 5 zák. č. 50/1923 Sb. a § 300 tr. z.).

103, 14. IV. 19448; 83.

zpr. t. 1182; zprav. J. Štětka; vydán.

108, 28. IV. 1948; 41.ISP (příhlásit)