Alfred Kaleta

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALETA Alfred

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat. (náhr.) a zahr.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obcím okresu místeckého, postiženým živelní pohromou ve dnech 27., 28. a 29. VI. a 4. VII. 1947, t. 775.

68, 11. IX. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 27.

Interpelace:

ve věci nepřístojného nakládání učitele Jana Moravce se školními dětmi,

t. 677. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 739. 65, 10. VII. 1947; 20.ISP (příhlásit)