Ing. Ludmila Jankovcová

Narozena: v roce 1897
Zemřela: v roce 1990

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANKOVCOVÁ Ludmila, Ing.

SD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. prům., rozp. a úsp. kom.

Jmenována ministryní průmyslu 25. XI. 1947.

84, 10. XII. 1947; 3.

Zproštěna úřadu ministryně průmyslu a jmenována ministryní výživy 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v bánském průmyslu, t. 266.

29, 14. XII. 1946; 22.

na změnu a doplnění zákona č. 320 Sb. z. a n., ze dne 22. V. 1919 o obřadnostech smlouvy manželské o rozluce a o překážkách manželství, t. 439.

38, 5. III. 1947; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 454

(zákon o poradenské zdravotní péči).

41, 9. III. 1947; 35.

rozp. výb. zpr. t. 557

(zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně).

49, 7. V. 1947; 7.

rozp. výb. zpr. t. 819

(zákon o částečné změně sazby daně z obohacení).

76, 15. X. 1947; 2.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 27.

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi (t. 265).

30, 18. XII. 1946; 23.

Naléhavá interpelace:

ve věci zřízení železniční zastávky u skláren v Krásně n. Bečvou na trati Rožnov p. R.-Val. Meziříčí,

t. 809. 72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

odpov. t. 830. 75, 14. X. 947; 9.

Interpelace:

ve věci snížení cen potravin dodávaných UNRRA-ou,

t. 15. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 162. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci předložení státního rozpočtu na rok 1948 a uveřejňování měsíčních výkazů o výsledcích státního hospodaření,

t. 594. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci nedostatku pracovních sil u úřadů práce,

t. 708. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 71, 17. IX. 1947; 74.ISP (příhlásit)