JUDr.PhDr. Ludvík Novotný

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Ludvík, JUDr. PhDr.

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., práv., techn., úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě tržních poměrů jatečných zvířat a některých živočišných výrobků, t. 84.

13, 2. X. 1946; 24.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 74.

(zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

10, 13. IX. 1946; 18.

doslov. 29.

práv. výb. zpr. t. 445

(zákon, jimiž se mění někt. ustanovení zákona ze dne 4. VII. 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. IV. 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. IV. 1935, č. 64 Sb.).

41, 19. III. 1947; 50.

zeměd. výb. zpr. t. 563.

(zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek).

50, 8. V. 1947; 7.

oprava tisk. chyb 33.

práv. výb. zpr. t. 612

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. XII. 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů).

55, 29. V. 1947; 7.

zeměd. výb. zpr. t. 722

(zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy).

64, 3. VII. 1947; 20.

doslov 60.

oprava tisk. chyb 61.

práv. výb. zpr. t. 948 (zprávu výboru přednesla za nepřítomného dr Novotného dr Horáková)

(zákon o myslivosti).

doslov 89, 18. XII. 1947; 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 32.

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947; 33.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 30.

Interpelace:

ve věci Státní hájenské školy v Nasavrkách,

t. 136. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 343. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci stranického překládání příslušníků Sboru národní bezpečnosti, přidělených dosud složce státní bezpečnosti, a to ke správním úřadům národní bezpečnosti a o neodůvodněném překládání příslušníků uniformovaného SNB z důvodů stranických,

t. 751. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud odd. X v Chrudimi

(přečiny podle § 300 tr. z., zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb. a přečiny podle §§ 14/5, 18/2, 3 zák. č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky).

99, 20. III. 948; 47.

zpr. t. 1136; zprav. J. Štětka; vydán.

102, 7. IV. 1948; 39.

kraj. soud v Chrudimi

(zločiny podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb., ev. § 3, odst. 2 retr. dekretu č. 16/1945 Sb.).

103, 14. IV. 1948; 83.

zpr. t. 1180; zprav. J. Štětka; vydán.

108, 28. IV. 1948; 39.

Souhlas sněmovny s další vazbou.

98, 18. III. 1948; 4.ISP (příhlásit)