Běla Pažoutová

Narozena: v roce 1892
Zemřela: v roce 1969

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAŽOUTOVÁ Běla

SD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla. členkou výb. inkompat. (náhr.), kult., zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně, t. 267.

30, 18. XII. 1946; 43.

na změnu a doplnění zákona č. 320 Sb. z. a n., ze dne 22. V. 1919 o obřadnostech smlouvy manželské o rozluce a o překážkách manželství, t. 439.

38, 5. III. 1947; 23.

Návrhy doplňovací:

k t. 795. 69, 12. IX. 1947; 7.

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 297

(zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací [domácích nauk]).

32, 20. XII. 1946; 13.

kult. výb. zpr. t. 660

(návrh Pažoutové, Uhlířové, dr Chudoby, Syrovátkové a druhů na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně).

59, 24. VI. 1947; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 70.

o zákonu o zřízení odbočky hudebního odboru akademie musických umění v Brně (t. 795).

69, 12. IX. 1947; 7.

o zákonu o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) (t. 1167).

106, 21. IV. 1948; 20.ISP (příhlásit)