Stanislav Broj

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BROJ Stanislav

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., inkompat. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 786.

68, 11. IX. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 51.

Naléhavá interpelace:

ve věci provádění povinného úrazového pojištění a úrazové zábrany v zemědělství,

t. 957. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 971. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti,

t. 1024. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

o zrušení povinné dodávky husí,

t. 17. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 147. 15, 16. X. 1946; 13.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení zásobovací kontroly v zemědělství a předběžného stanovení cen zemědělských výrobků pro rok 1947,

t. 386. 35, 12. II. 1957; 14.

odpov. t. 569. 52, 14. V. 1947; 30.

Dotazy:

ve věci rozdávání agitačních tiskovin vojínům při odchodu z prese ční služby (D 74).

67, 11. VII. 1947; 127.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci protidodávky krmiv za dodané chlebové obilí (D 77).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 22.

ve věci zrušení finančních úřadů v Nepomuku (D 99).

75, 14. X. 1947; 9.

ve věci přídělu pozemků volyňské repatriantce ve Stříbře Věře Hrazdilové (D 137).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci vyšetření trestných činů na Rožmitálsku v době okupace a po revoluci (D 191).

88, 17. XII. 1947; 73.

odpov. 94, 10. III. 1948; 11.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Blovicích (přestupek proti bezpečnosti cti, zák. č. 108/1933 Sb.).

49, 7. V. 1947; 12.

zpr. t. 610; zprav. Dr. Šíp; vydán.

55, 29. V. 1947; 29.

kraj. soud v Plzni (trestné činy podle § 300 tr. z. a podle §§ 15 a 18 zák. č. 50/1923 Sb.).

102, 7. IV. 1948; 42.ISP (příhlásit)