Jaroslav Kolář

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOLÁŘ Jaroslav

KSČ

Nastoupil po Ing. Spáčilovi Bedř., který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 68, 11. IX. 1947; 3.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. dopr., soc.-pol., soc.-zdrav. a úst.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1191. 108, 28. IV. 1948; 28.

Zpravodajem:

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1069

(zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o někt. změnách tohoto poměru).

98, 18. III. 1948; 6.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1072

(zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro někt. veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody).

98, 18. III. 1948; 11.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1110 (za F. Jaroše)

(zákon o státní podpoře novomanželům).

101, 25. III. 1948; 22.

práv. výb. zpr. t. 1191

(zákon o hospodaření s byty).

108, 28. IV. 1948; 24.

doslov. 28.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 3.ISP (příhlásit)