Josef Tomášek

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁŠEK Josef

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr. osidl., stál. (náhr.), úst., verifik. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 57.

o zákonu o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh (t. 289).

32, 20. XII. 1946; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 80.

Naléhavá interpelace:

ve věci odkladu 10% splátky ze zemědělského majetku osídlenců za rok 1946/47 a úměrné rozdělení splátek,

t. 835. 77, 16. X. 1947; 16.

odpov. t. 875. 83, 25. XI. 1947; 30.

ve věci organisování zájezdů zemědělské mládeže v tuzemsku,

t. 956. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1022. 94, 10. III. 1948; 11.

ve věci provádění povinného úrazového pojištění a úrazové zábrany v zemědělství,

t. 957. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 971. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci zpracování ječmene na slad a zachování vývozu sladu do ciziny,

t. 958. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 972. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti,

t. 1024. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci řádného prozkoumání výrobní zemědělské situace na jižní Moravě, způsobené mimořádným suchem,

t. 33. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 227. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci provádění zákona ze dne 13. 6. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 86. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 304. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a Lesním úřadem v Židlochovicích,

t. 9. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 308. 33, 29. I. 1947: 17.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., v ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci odevzdání vojenských reversních koni, především chovných klisen, do vlastnictví zemědělců válkou postižených,

t. 115. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 192. 19, 6. XI. 1946; 24.

ve věci vysídlení přídělců z několika obcí v okrese Moravský Beroun,

t. 167. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 336. 33, 29. 1947; 19.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů Zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb. pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 2224. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci stanovení cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby v přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci úprav v úrazovém pojištění zemědělců,

t. 573. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 763. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci novelisace směrnic ministerstva vnitra ze dne 6. XI. 1946, č. G-8330-1/XI-46-III/1 o poskytování záloh na válečné škody majetkové,

t. 575. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 770. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci bezdůvodné stávky a demonstrace, vyvolané zaměstnanci továrny firmy Moravské elektrotechnické závody, národní podnik v Mohelnici dne 26. IV. 1947,

t. 576. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro udělování podpor na stavbu silážních jam, hnojišť, močůvkových jímek a hospodářských stave v roce 1947,

t. 596. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 727. 66, 10. VII. 1947; 45.

Dotazy:

ve věci příspěvků na zemědělské stavby v zemi Moravskoslezské (D 11).

15, 16. X. 1946; 13.

odpov. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci doplnění branného zákona o náhradní záloze (D 31).

33, 29. I. 1947; 19.

odpov. 33, 29. I. 1947; 20.

ve věci prodloužení platnosti podpor na stavby hospodářských budov (D 33).

33, 29. I. 1947; 9.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.

ve věci prodloužení lhůty pro 60 moravsko-slezských zemědělců, aby mohli dokončit stavby hospodářských budov (D 34).

33, 29. I. 1947; 19.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.

ve věci místní rolnické komise v Nové Vsi u Oslavan, která byla neprávem zrušena (D 43).

44, 28. III. 1947; 18.

odpov. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci zdaňování národních správců zemědělských usedlostí na Rýmařovsku za rok 1945 (D 44).

44, 28. III. 1947; 18.

odpov. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci udělování podpor na uhynulá nebo nutně poražený dobytek (D 49).

50, 8. V. 1947; 34.

odpov. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci firmy Bierent (nár. správa), továrna na hospodářské stroje v Budišově nad Budišovkou, okr. Mor. Beroun (D 201).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

ve věci promítnutí daně z předmětů zbytné potřeby za vypálenou slivovici v selských pálenicích z ovocného kvasu, hlášeného u úřadů důchodkové kontroly na podzim 1947 za (D 202).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.ISP (příhlásit)