Václav David

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1996

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inkompat. (náhr.), práv., stál. (náhr.), úsp. kom., úst.-práv. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresů Kutná Hora, Kolín a Ledeč nad Sáz., t. 726.

65, 10. VII. 1947; 20.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 24.

k t. 1047. 31.

Návrhy doplňovací:

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 31.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 398.

(zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu).

36, 13. II. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 493

(zákon, jímž se mění zákon z 6. III. 1946, č. 72 Sb., o úpravě někt. právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí někt. osob do čs. branné moci).

46, 2. IV. 1947; 21.

práv. výb. zpr. t. 637

(zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků. rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze).

57, 11. VI. 1947; 52.

im. výb. zpr. t. 1076

(im. O. Hory). 98, 18. III. 1948; 25.

im. výb. zpr. t. 1159

(im. Dr. A. Procházky).

105, 16. IV. 1948; 13.

im. výb. zpr. t. 1161

(im. Ing. Dr. Š. Bendy).

105, 16. IV. 1948; 14.

im. výb. zpr. t. 1206

(im. O. Hory). 110, 5. V. 1948; 22.

im. výb. zpr. t. 1207

(im. inž. J. Synka). 110, 5. V. 1948; 22.

im. výb. zpr. t. 1228

(im. inž. J. Synka.). 111, 6. V. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

72, 18. IX. 1947; 2.

o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. XII. 1947 (t. 997).

93, 4. II. 1948; 20.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

104, 15. IV. 1948; 7.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): reaguje na vývody posl. Nováka St. Ing. Dr. Kameníčka, Ing. Dr. Bendy a Dr. Rozehnala.

67, 11. VII. 1947; 16.

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745): mluví o majoru Markovi, policejním řediteli v Praze, o němž se ve věcné poznámce zmínil posl. Hora.

67, 11. VII. 1947; 71.

Naléhavá interpelace:

ve věci zrušení konfiskace časopisů "Svobodný směr a Nový národ",

t. 1034. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci protiprávního a protistátního postupu okresního soudu v Habrech,

t. 346. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 504. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Kutné Hoře,

t. 485. 46, 2. IV. 1947; 23.

odpov. t. 634. 56, 10. VI. 1947; 81.

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb. jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci protiprávního rozhodnutí okresního národního výboru v Kutné Hoře,

t. 747. 67, 11. VII. 1947; 128.

Odpověď na dotaz:

posl. Dr. Hodži o sporné věci tiskové zprávy o schůzi verifikačního výboru z 20. V. 1947.

67, 11. VII. 1947; 123.ISP (příhlásit)