Ing. Jan Kopecký

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPECKÝ Jan, Ing.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr. a zeměd.

Jmenován ministrem techniky 28. VIII. 1946 za zemř. Dr. A. Vošahlíka.

9, 12. IX. 1946; 6.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Interpelace:

ve věci vedení hospodářských výkazů statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 9, 6. XI. 1946; 25.ISP (příhlásit)