PhDr. Bohdan Chudoba

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1982

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHUDOBA Bohdan, PhDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kult. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně, t. 267.

30, 18. XII. 1946; 43.

na vydání zákona o přijímání posluchačů na vysoké školy, t. 466.

44, 28. III. 1947; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 63.

Interpelace:

ve věci přesidlování Charvatů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci bezprávného vykazování osob z pohraničí,

t. 500. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 733. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci nepřístojností ve správě zestátněného filmu,

t. 501. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 685. 62, 1. VII. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci dodržování akademického studijního řádu na Vysoké škole politické a sociální v Praze (D 63).

57, 11. VI. 1947; 55.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

o účelné distribuci uhlí se zřetelem na školy (D 154).

83, 25. XI. 1947; 33.

o zavádění uzavřeného počtu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (D 155).

83, 25. XI. 1947; 33.

ve věci dodatečného složení starých platidel (D 157).

83, 25. XI. 1947; 34.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Roudnici n./L.

(přestupek proti bezpečnosti cti podle zák. č. 108/1933 Sb.).

50, 8. V. 1947; 33.

zpr. t. 837; zprav. V. Tichý za J. Doležela; nevydán.

79, 24. X. 1947; 8.

kraj. soud tr. v Brně

(přečiny podle § 18, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. a § 300 tr. z.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1231; zprav. dr F. Bláha; vydán.

111, 6. V. 1948; 22.ISP (příhlásit)