Matylda Synková

Narozena: v roce 1906
Zemřela: v roce 1949

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SYNKOVÁ Matylda

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. inform., práv., soc.-pol., soc.-zdrav., úsp. kom. (náhr.) a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí, t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 572.

(zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947).

51, 9. V. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 579

(zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu).

53, 14. V. 1947; 16.

soc.-pol. výb. zpr. t. 982

(zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození).

92, 3. II. 1948; 8.

soc.-zdrav. výb. zpr. t. 1222

(zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku).

111, 6. V. 1948; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 6.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti orgány krajského trestního soudu v Praze,

t. 170. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 322. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci združstevnění Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě,

t. 209. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 481. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci doplnění směrnic k vyhlášce č. 2141/46 Ú. l.,

t. 560. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 70, 16. IX. 1947; 46.

Dotazy:

ve věci Ústředního koordinačního zdravotnického sboru (D 140).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci reformy lékárnického studia.

90, 21. I. 1948; 17.

odpov. 17.ISP (příhlásit)