Josef Kubát

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁT Josef

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp. a bran.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě některých majetkových poměru v pohraničí, t. 7.

5, 10. VII. 1946; 77.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu obcí Albrechtice, Luka, Zábořice, Týniště, Verušičky, Skřipová, Protivec, Močidlec, Kolešov, Kobyla, Mokrá, V. Hlavákov, Žlutice, Štoutov, Budov, Radotín, Vladařice okresu žlutického postižených živelními pohromami (krupobitím), t. 42.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

Návrhy doplňovací:

k t. 745. 67, 11. VII. 1947; 72.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 493

(zákon, jímž se mění zákon z 6. III. 1946, č. 72 Sb., o úpravě někt. právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí někt. osob do čs. branné moci).

46, 2. IV. 1947; 21.

bezp. výb. zpr. t. 745

(zákon o národní bezpečnosti).

67, 11. VII. 1947; 28.

doslov a oprava tisk. chyb. 72.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 53.

o zákonu o služebních a platových poměrech vojenských gážistů z povolání a déle sloužících poddůstojnic (t. 292).

33, 29. I. 1947; 8.

o zákonu o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 9.

Naléhavá interpelace:

ve věci nespravedlivého a zákonu č. 149/46 Sb. odporujícího platového zařazení štábních strážmistrů a praporčíků SNB,

t. 1015. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci stranického zneužívání ošacovací akce pro reemigranty v kraji karlovarském,

t. 1041. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství,

t. 2. 3, 8. VII. 1946; 25.

odpov. t. 153. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci zveřejnění městské nemocnice v mariánských Lázních,

t. 234. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 413. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci aktivování záložních důstojníků, přihlásivších se k aktivování na soutěž ministerstva národní obrany v r. 1945,

t. 363. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 589. 54, 28. V. 1947; 12.

o poměrech volyňských Čechů po návratu do vlasti,

t. 494. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. (netištěna). 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci osidlování pohraničí železničáři,

t. 502. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 635. 56, 10. VI. 1947; 81.

KULICHOVÁ-SUTÓRISOVÁ Matilda

(SSO)

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byla členkou výb. soc.-pol., zásob. a zdrav.

Návrhy resoluční:

k t. 454. 41, 19. III. 1947; 49.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 297

(zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk).

32, 20. XII. 1946; 11.

zdrav. výb. zpr. t. 454

(zákon o poradenské zdravotní péči).

41, 19. III. 1947; 34.

navrhuje přijetí resolučního návrhu Hodinové-Spurné a družek. 49.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 13.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 1947; 29.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 23.ISP (příhlásit)