Václav Bolen

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOLEN Václav

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kontr. dvoulet., úsp., kom., úst. a verifik.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škody českému obyvatelstvu v Krásném Březně za škody utrpěné při výbuchu třaskavin dne 31. VII. 1945,

t. 1008. 84, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci použití mužstva STB z Jičína při vyšetřování případu ve Skochovicích, okr. Poděbrady,

t. 385. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 535. 49, 7. V. 1947; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14 zákona č. 50/1923 Sb.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1230; zprav. J. Štětka; nevydán.

111, 6. V. 1948; 22.ISP (příhlásit)