Jan Abrahám

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ABRAHÁM Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inkompat. (náhr.) a zásob.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci povodní postiženým obyvatelům okresu znojemského, t. 508.

48, 6. V. 1947; 11.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1137

(im. J. Bruknera). 102, 7. IV. 1948; 39.

im. výb. zpr. t. 1158

(im. F. Mráze). 105, 16. IV. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.ISP (příhlásit)