Alois Tyll

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYLL Alois

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr. a dopr.-techn.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu mnichovohradištského, t. 742.

66, 10. VII. 1947; 45.

Naléhavá interpelace:

ve věci zásobování vězňů v trestnici Kartouzy-Valdice,

t. 960. 90, 21. I. 1948; 27.ISP (příhlásit)