Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

29.schůze

Svolána

bude zahájena 8. července v 9 hodin

návrh pořadu schůze

30.schůze

Svolána

bude zahájena 7. července v 10 hodin

návrh pořadu schůze (mimořádná)


28.schůze

Ukončená

24. června 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

27.schůze

Ukončená

23. a 24. června 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

25.schůze

Ukončená

31. května až 17. června 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

26.schůze

Ukončená

15. června 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)