Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

14.schůze

Přerušeno

od 31. května 2018

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

42.schůze

Ukončená

24. března 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

41.schůze

Ukončená

3. až 11. března 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

40.schůze

Ukončená

21. ledna až 13. února 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

39.schůze

Ukončená

26. listopadu až 18. prosince 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

Přehled jednáníISP (příhlásit)