Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

41.schůze

Svolána

bude zahájena 11. října ve 14 hodin

návrh pořadu schůze, písemné přihlášky do rozpravy

34.schůze

Přerušeno

od 26. srpna

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

30.schůze

Přerušeno

od 7. července

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

32.schůze

Přerušeno

od 14. července

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)


35.schůze

Ukončená

6. až 30. září 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

40.schůze

Ukončená

29. září 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

39.schůze

Ukončená

16. září 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

38.schůze

Ukončená

16. září 2022

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)