Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

14.schůze

Přerušeno

od 31. května 2018

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

50.schůze

Přerušeno

od 28. května

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (přerušeno do čtvrtka 4. června do 9 hodin)

49.schůze

Přerušeno

od 26. května

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace, ústní interpelace (přerušeno do úterý 2. června do 14 hodin)

47.schůze

Přerušeno

od 28. dubna

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)


48.schůze

Ukončená

13. května 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

45.schůze

Ukončená

21. dubna až 6. května 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace

46.schůze

Ukončená

9. dubna 2020

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

44.schůze

Ukončená

7. až 9. dubna 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednáníISP (příhlásit)