Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

80.schůze

Svolána

bude zahájena 21. ledna v 9 hodin

návrh pořadu schůze

79.schůze

Svolána

bude zahájena 19. ledna ve 14 hodin

návrh pořadu schůze, písemné přihlášky do rozpravy

71.schůze

Přerušeno

od 20. listopadu 2020

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy (přerušeno)

78.schůze

Ukončená

22. prosince 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

72.schůze

Ukončená

1. až 18. prosince 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

77.schůze

Ukončená

10. prosince 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

75.schůze

Ukončená

10. prosince 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)