Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí


64.schůze

Neurčeno

od 19. dubna 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno na neurčito)

57.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

56.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

34.schůze

Přerušeno

od 26. srpna 2022

pořad schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

30.schůze

Přerušeno

od 7. července 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

95.schůze

Ukončená

28. února 2024

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

93.schůze

Ukončená

8. února 2024

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

81.schůze

Ukončená

3. listopadu 2023 a 7. února 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

92.schůze

Ukončená

6. a 7. února 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)