Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

61.schůze

Svolána

bude zahájena 7. října v 10 hodin

návrh pořadu schůze

58.schůze

Přerušeno

od 15. září

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace, ústní interpelace (přerušeno do čtvrtka 1. října do 9 hodin)


60.schůze

Ukončená

30. září 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

59.schůze

Ukončená

10. září 2020

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

57.schůze

Ukončená

19. srpna 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

56.schůze

Ukončená

9. a 10. července 2020

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednáníISP (příhlásit)