JUDr. Jan Stránský

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRÁNSKÝ Jan, JUDr.

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., prav, úst.-práv. a úst. 

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví též o Kladsku, Hlubčicku a Ratibořsku.

27, 12. XII. 1946; 36.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 29.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona; předčítá též prohlášení klubu čs. nár. soc., ve kterém protestuje proti pořádání veřejných schůzí při zasedání parlamentu v budově NS.

57, 11. VI. 1947; 19.

o mírových smlouvách s Italií, Finskem, Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem (t. 800-804).

74, 1. X. 1947; 8.

Interpelace:

ve věci povolávání příslušníků ročníku 1922 k nastoupení presenční vojenské služby a její zkrácení na dobu jen nezbytně nutnou,

t. 421. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 533. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci censurování projevu pana presidenta republiky Dr Edvarda Beneše k České národní radě,

t. 582. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

o naléhavé pomoci obcím Lanžhot, Kostice a Tvrdonice na jižní Moravě postiženým válkou,

t. 592. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.ISP (příhlásit)