JUDr. Antonín Hřebík

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1984

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HŘEBÍK Antonín, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp. a bran.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 2. III. 1948; po něm nastoupila Růžena Hrbková.

95, 11. III. 1948; 2.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci postiženým obcím povodní v okresech Zbraslav, Beroun a Dobříš, t. 452.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona, jímž se mění zákon o právu shromažďovacím, t. 523.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

Naléhavá interpelace:

ve věci ponechání finančních úřadů v Dobříši,

t. 902. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 995. 922, 3. I. 1948; 19.

ve věci nastoupení okresního inspektora Břetislava Hampla do služeb státní bezpečnosti, ačkoliv se proti němu vede řízení u vojenského trestního soudu,

t. 916. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 968. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci zjišťování politické příslušnosti příslušníků SNB komunistickou stranou Československa,

t. 1030. 94, 10. III. 1948; 10.ISP (příhlásit)