JUDr. Fedor Hodža

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODŽA Fedor, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. verifik. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 24.

o mírových smlouvách s Italií, Finskem, Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem (t. 800-804).

74, 1. X. 1947; 14.

o imunitní věci Dr. Kempného a Dr. Bugára.

77, 16. X. 1947; 9.

Věcná poznámka:

za rozpravy o imunitní věci Dr. Kempného a Dr. Bugára odpovídá min. vnitra Noskovi.

77, 16. X. 1947; 14.

Interpelace:

o porušovaní listového tajomstva,

t. 591. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy podle § 70 j. ř.:

předsedovi sněmovny a předsedovi verifikačního výboru V. Davidovi o sporné věci vydané tiskové zprávy o schůzi verifikačního výboru z 20. V. 1947.

56, 10. VI. 1947; 4.

odpověď 67, 11. VII. 1947; 123.

Žádost ve věci imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(zločin podle § 214 tr. z. a pro zločiny podle ustanovení zákona čís. 50/1923 Sb.)

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1073; zprav. J. Štětka; vydán.

98, 18. III. 1948; 25.ISP (příhlásit)