Antonín Gottwald

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTVALD Antonín

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., kult., rozp., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. t. 1.

3, 8. VII. 1946; 25.

ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v r. 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. XI. t. r., t. 53.

9, 12. IX. 1946; 9.

na vydání zákona o Národním pozemkovém úřadě, t. 673.

60, 25. VI. 1947; 45.

o trvalé úpravě právních vztahů k zemědělské a lesní půdě, t. 756.

68, 11. IX. 1947; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 749

(zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském).

67, 11. VII. 1947; 80.

doslov a oprava tisk. chyb 99.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 14.

Naléhavá interpelace:

ve věci vyhlášky č. 744 ministerstva sociální péče ze dne 11. VII. 1947 o úpravě pracovních a mzdových podmínek v zemědělství,

t. 814. 73, 30. IX. 1947; 28.

odpov. t. 829. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci uvolňování vázaných vkladů na proplácení přidělovaných reversních koní,

t. 849. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 886. 84, 10. XII. 1947.

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

ve věci náhrad za škody způsobené Němci záborem zemědělských usedlostí a pozemků,

t. 951. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 29. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti jednotné ceny za řepu cukrovku,

t. 203. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 306. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci českého chovatelství

t. 217. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 430. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci stanovení cen krmiv zemědělcům,

t. 246. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 480. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci různých způsobů ocenění majetkových přírůstků u některých druhů výdělečného a zemědělského majetku,

t. 273. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 422. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje dříví v lesích,

t. 586. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 734. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro udělování podpor na stavbu silážních jam, hnojišť, močůvkových jímek a hospodářských staveb v roce 1947,

t. 596. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 727. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci rolnických komisí zvolených podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb.,

t. 707. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 762. 68, 11. IX. 1947; 19.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci kontroly prováděné úředníky důchodkových kontrolních úřadů u majitelů drobných vázaných vkladů.

83, 25. XI. 1947; 11.

odpov. 11.ISP (příhlásit)