Jan Doležel

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLEŽEL Jan

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., im., inkompat. (náhr.), osidl. a práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zřizuje Slezský studijní ústav a Slezská studijní knihovna v Opavě a doplňuje zákon o povinných výtiscích, t. 925.

87, 16. XII. 1947; 88.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1601. 99, 20. III. 1948; 24.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 188

(im. F. Kaďůrka). 20, 7. XI. 1946; 13.

osidl. výb. zpr. t. 563

(zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek).

50, 8. V. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 578

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou).

53, 14. V. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 606

(zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou).

55, 29. V. 1947; 6.

im. výb. zpr. t. 607

(im. B. Klíchy). 55, 29. V. 1947; 28.

práv. výb. zpr. t. 660

(návrh Pažoutové, Uhlířové, Dr. Chudoby, Syrovátkové a druhů na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně).

59, 24. VI. 1947; 15.

práv. výb. zpr. t. 832

(ústavní zákon o mírové smlouvě mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem).

75, 14. X. 1947; 3.

práv. výb. zpr. t. 831

(zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem).

75, 14. X. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 919

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947).

89, 18. XII. 1947; 7.

im. výb. zpr. t. 941.

(im. J. Horna). 91, 22. I. 1948; 12.

práv. výb. zpr. t. 1050

(návrh Skaunice, Dr. Johna a soudruhů na vydání zákona, kterým se vyvlastňuje budova čp. 52 a obytný dům čp. 57 v Praze XII., zapsané ve vložce č. 2423 poz. knihy katastr. území Královské Vinohrady).

97, 17. III. 1948; 7.

im. výb. zpr. t. 1075

(im. A. Čížka). 98, 18. III. 1948; 25.

im. výb. zpr. t. 1156

(im. F. Zvěřiny). 105, 16. IV. 1948; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 90.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 26.

o zákonu o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva (t. 748).

67, 11. VII. 1947; 76.

o zákonu kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů (t. 932).

89, 18. XII. 1947; 31.

Naléhavá interpelace:

ve věci osidlování podle dekretu č. 12/45 Sb. a 108/45 Sb. v oblasti Vysokého Jeseníku,

t. 114. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 154. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

ve věci náhrad za škody způsobené Němci táborem zemědělských usedlostí a pozemků

t. 951. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 229. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci osidlování podle dekretu č. 12/45 Sb. a 108/45 Sb. v oblasti Vys. Jeseníku,

t. 93. 12, 19. IX. 1946; 13.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1957; 17.

ve věci ustavení okresního národního výboru v Hlučíně,

t. 230. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 4022. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci osidlování pohraničí železničáři,

t. 502. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 635. 56, 10. VI. 1947; 81.

Dotazy:

ve věci mobilisace stavebního materiálu pro obnovu zničených území ve Slezsku (D 112).

79, 24. X. 1947; 8.ISP (příhlásit)