Jaromír Kubánek

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., práv., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci postiženým obcím okresu Vysoké Mýto, Skuteč a Ústí nad Orlicí, t. 70.

9, 12. IX. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1122

(zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě).

102, 7. IV. 1948; 7.

práv. výb. zpr. t. 1225

(zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků).

111, 6. V. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 9.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 32.

Věcná poznámka:

při projednávání vlád. návrhu t. 724 (obchodní dohoda ČSR s Vých. republikou uruguayskou) kritisuje výměny názorů mezi stranami Národní fronty.

67, 11. VII. 1947; 120.

Interpelace:

ve věci obcházení zákona při udělování živostí,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.ISP (příhlásit)