Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
707/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce
709/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení
761/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci udělování pokut podnikatelům
764/0Písemná interpelace poslance Františka Kopřivy na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci úpravy legislativy v oblasti změny pohlaví
769/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou ve věci příjmů veřejných rozpočtů z těžby nerostných surovin
770/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia
865/0Písemná interpelace poslankyně Jany Krutákové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci problému s dvojitými daty o odpadech
872/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Přerov – Ostrava a stabilizace propojení tratě na hranici mezi Českou republikou a Polskem
873/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, která by měla proběhnout v roce 2023
879/0Písemná interpelace poslance Lukáše Černohorského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci doplnění zásob ropy ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR)
885/0Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj
888/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ
897/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol
925/0Písemná interpelace poslance Jiřího Dolejše na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci řešení současné eskalace napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace
926/0Písemná interpelace poslance Jiřího Dolejše na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci řešení současné eskalace napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace
931/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci novely exekučního řádu
932/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci novely exekučního řádu
933/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci novely exekučního řádu
935/0Písemná interpelace poslance Pavla Jelínka na ministra kultury Lubomíra Zaorálka ve věci kauzy miliardových defraudací a mezinárodního organizovaného zločinu – bezprecedentní devastace chrámu sv. Michaela Archanděla
936/0Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci odpovědnosti ministerstva obrany za nedostatečné a nedbalé plnění povinnosti a závazku péče o válečné hroby a památníky připomínající památku padlých a osvobození Československa a za nečinnost a rozpačité postoje k případům hanobení památníků a neetického nakládání s nimi včetně pokusů o jejich odstraňování z veřejného prostoru
940/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci novely exekučního řádu
963/0Písemná interpelace poslance Františka Navrkala na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci zřízení nových pozic soudních úředníků k prošetření nezákonných exekucí
999/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci nepodpoření kritiky Čínské lidové republiky za nový bezpečnostní zákon v Hongkongu, prezentované Velkou Británií na půdě OSN dne 1. 7. 2020
1000/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu
1001/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu
1002/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu
1004/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci daně z příjmů fyzických osob
1005/0Písemná interpelace poslance Václava Votavy na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci úložiště vyhořelého jaderného paliva
1011/0Písemná interpelace poslance Leo Luzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci poskytnutí podkladových materiálů vztahujících se ke společnosti OKD
1013/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci nekoordinace postupů
1014/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci informovanost samospráv
1015/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci informovanost samospráv
1016/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci kompenzace krajům
1017/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci kompenzace krajům

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)