Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
707/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce
709/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení
770/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia
897/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol
1015/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci informovanost samospráv
1017/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci kompenzace krajům
1075/0Písemná interpelace poslance Víta Kaňkovského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice a procesu hledání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR
1096/0Písemná interpelace poslance Stanislava Blahy na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci zabezpečení železničních přejezdů
1098/0Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize
1107/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku programu Antivirus
1110/0Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci splavnění řeky Odry na polské straně hranice, plány vlády ČR
1115/0Písemná interpelace poslance Marka Nováka na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci poddimenzovaných OSPOD
1124/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do Moskvy
1125/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci geopolitické bezpečnosti stavby nového zdroje nízkouhlíkové výroby elektřiny na bázi jaderné energetiky
1127/0Písemná interpelace poslance Stanislava Grospiče na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci masivního propouštění zaměstnanců České pošty, s. p.
1128/0Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3, III.
1129/0Písemná interpelace poslance Jakuba Michálka na vládu České republiky ve věci žádosti o informace ve věci pokračování přípravy a výstavby Pražského okruhu 511
1132/0Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky
1133/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do Moskvy
1135/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci pracovní rehabilitace
1136/0Písemná interpelace poslance Jiřího Valenty na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci poskytnutí stanoviska předsedy vlády Andreje Babiše k aktuálnímu stavu v České televizi

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)