Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
687/0Písemná interpelace poslance Jakuba Michálka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci Mohl byste mi prosím sdělit, jaký máte program?
707/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce
709/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení
711/0Písemná interpelace poslance Ondřeje Profanta na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
712/0Písemná interpelace poslance Františka Navrkala na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
714/0Písemná interpelace poslance Ondřeje Polanského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
715/0Písemná interpelace poslance Jakuba Michálka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
718/0Písemná interpelace poslance Tomáše Martínka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
719/0Písemná interpelace poslance Lukáše Koláříka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
721/0Písemná interpelace poslankyně Dany Balcarové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
722/0Písemná interpelace poslance Lukáše Bartoně na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
723/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
724/0Písemná interpelace poslance Lukáše Černohorského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
726/0Písemná interpelace poslance Ivana Bartoše na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
727/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
728/0Písemná interpelace poslance Petra Třešňáka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
729/0Písemná interpelace poslance Tomáše Vymazala na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády
744/0Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci přípravy výstavby pokračování dálnice D11 ve směru od Jaroměře přes Trutnov ke státní hranici s Polskem
761/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci udělování pokut podnikatelům
764/0Písemná interpelace poslance Františka Kopřivy na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci úpravy legislativy v oblasti změny pohlaví
769/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou ve věci příjmů veřejných rozpočtů z těžby nerostných surovin
770/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia
772/0Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra kultury Lubomíra Zaorálka ve věci stavu lázní Jánské Koupele a jejich budoucnosti
865/0Písemná interpelace poslankyně Jany Krutákové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci problému s dvojitými daty o odpadech
872/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Přerov – Ostrava a stabilizace propojení tratě na hranici mezi Českou republikou a Polskem
873/0Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, která by měla proběhnout v roce 2023
879/0Písemná interpelace poslance Lukáše Černohorského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci doplnění zásob ropy ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR)

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)