Alois Čížek

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČÍŽEK Alois

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp. a inkompat.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 9.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 94.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o některých opatřeních ve prospěch dětí pojištěnců veřejnoprávního důchodového pojištění, t. 232.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Naléhavá interpelace:

ve věci nastoupení okresního inspektora Břetislava Hampla do služeb státní bezpečnosti, ačkoliv se proti němu vede řízení u vojenského trestního soudu,

t. 916. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 968. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci přiznání definitivy příslušníkům býv. finanční stráže na býv. Podkarpatské Rusi,

t. 989. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci zjišťování politické příslušnosti příslušníků SNB komunistickou stranou Československa,

t. 1030. 9, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci stranického překládání příslušníků Sboru národní bezpečnosti, přidělených dosud složce státní bezpečnosti, a to ke správním úřadům národní bezpečnosti a o neodůvodněném překládání příslušníků uniformovaného SNB z důvodů stranických,

t. 75. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (zločin podle § 6, čís. 2, 3 a přečin podle § 14, čís. 1, 2, 5 zák. č. 50/1923 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1075; sprav. J. Doležel; vydán.

98, 18. III. 1948; 25.

kraj. soud tr. v Praze

(zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1234; zprav. Dr. J. Kokeš; vydán.

111, 6. V. 1948; 24.ISP (příhlásit)