Josef Vičánek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIČÁNEK Josef

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., kontr. dvoulet., rozp., stál. a úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů, t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 540. 54, 28. V. 1947; 7.

Zpravodajem:

bran. a rozp. výb. zpr. t. 132

(návrh Vodičky, dr Hřebíka, Vičánka, dr Zibrína, dr Erbana a Holdoše na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů).

15, 16. X. 1946; 8 a 9.

oprava tiskové chyby 10.

rozp. výb. zpr. t. 284

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození).

31, 19. XII. 1946; 11.

rozp. výb. zpr. t. 292

(zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic).

33, 29. I. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 355

(zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce za války, jakož i pro někt. věnování).

34, 30. I. 1947; 4.

bran. výb. zpr. t. 376

(zákon o likvidaci t. zv. vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců).

35, 12. II. 1947; 5.

bran. výb. zpr. t. 445

(zákony, jimiž se mění někt. ustanovení zákona ze dne 4. VII. 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. IV. 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. IV. 1935, č. 64 Sb.)

41, 19. III. 1947; 50.

rozp. výb. zpr. t. 745

(zákon o národní bezpečnosti).

67, 11. VII. 1947; 36.

doslov. 72.

rozp. výb. zpr. t. 975

(zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu).

91, 22. I. 1948; 14.

rozp. výb. zpr. t. 978

(zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů).

92, 3. II. 1948; 5.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946, (t. 19.)

7, 17. VII. 1946; 11.

o zákonu o poště (poštovní zákon), (t. 204).

20, 7. XI. 1946; 8.ISP (příhlásit)