Václav Lavička

Narozen: v roce 1918

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LAVIČKA Václav

KSČ

Nastoupil na místo Maršálové Olgy, která se vzdala mandátu.

Slib vykonal 33, 29. I. 1947; 3.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a osidl.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 689

(zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech).

62, 1. VII. 1947; 4.ISP (příhlásit)