František Cvinček

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CVINČEK František

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. dopr., inkompat. (náhr.), prům., úsp. kom. a živn. obch.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 40.ISP (příhlásit)