Alois Jaroš

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAROŠ Alois

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., zásob. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu ledečského a kutnohorského, t. 754.

68, 11. IX. 1947; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1094. 99, 20. III. 1948; 45.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 74.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 24.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 30.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů

zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 22.

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 (t. 922).

89, 18. XII. 1947; 33.

Interpelace:

ve věci přídělu vhodného objektu z konfiskovaného majetku pro účely Ústředního svazu pro cizinecký ruch v Praze,

t. 134. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 324. 33, 29. I. 1947; 18.

o účinnosti zákona č. 148/25 Sb., o pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity a stáří,

t. 196. 19, 6. XI. 1946; 24. X

odpov. t. 329. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci zadávání nádražních restaurací Masarykovu fondu železničních zaměstnanců,

t. 197. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 269. 30, 18. XII. 1946; 43.

ve věci zvýšení nájemného v hostinských živnostech,

t. 491. 46, 2. IV. 1947; 23.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci zařazeni soudního okresu Uhlířské Janovice (správní okres Kutná Hora) mezi okresy hospodářsky slabých krajů v českých zemích,

t. 598. 54, 28. V. 1947; 12.

odpov. (netištěna). 73, 30. IX. 1947; 28.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků, t. 729.

66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 84, 10. XII. 1947; 22.

Dotazy:

ve věci placení obratové daně z obecní dávky z nápojů (D 113).

80, 29. X. 1947; 56.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci trhových svazů. 90, 21. I. 1948; 19.

odpov. 20.

ve věci oblastních rozděloven textilu.

93, 4. II. 1948; 10.

odpov. 11.ISP (příhlásit)