Josef Lesák

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LESÁK Josef

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a kult.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech, t. 43.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů. t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 296

(zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon).

32, 20. XII. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády; pozdravuje též přítomnou britskou parlamentní delegaci.

6, 11. VII. 1946; 6.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v moci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; odpovídá též na někt. vývody posl. Olbrachta.

27, 12. XII. 1946; 78.

o zákonu, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně (t. 660).

59, 24. VI. 1947; 17.

o státním rozpočtu na rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 49.

Interpelace:

ve věci vydávání t. zv. Románových novinek,

t. 379. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 570. 54, 28. V. 1947; 11.

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. I. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci povolávání příslušníků ročníku 1922 k nastoupení presenční vojenské služby a její zkrácení na dobu jen nezbytně nutnou,

t. 421. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 533. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci nezákonné výpovědi zaměstnancům ve filmovém oboru,

t. 625. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci existenčního poškození provozních dorostenců zaměstnaných u ČSD,

t. 627. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. t. 778. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci rodinných přídavků a zápůjček pro novomanžely.

90, 21. I. 1948; 24.

odpov. 24.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chrudimi

(přečin podle § 14/5 zák. č. 50/1923 Sb.).

110, 5. V. 1948; 25.

žádost odvolána.

111, 6. V. 1948; 25.

Souhlas sněmovny s další vazbou.

111, 6. V. 1948; 5.ISP (příhlásit)