Josef Polomský

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLOMSKÝ Josef

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. prům., soc.-pol. a soc.-zdrav.

Návrhy iniciativní:

na nové znění ustanovení § 95, I, č. 2 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, podle něhož by pojištěnci příslušelo nemocenské od prvého dne neschopnosti k práci trvá-li nemoc déle tří dnů, t. 117.

13, 2. X. 1946; 26.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1138. 102, 7. IV. 1948; 16.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 437

(zákon o odškodnění nemocí z povolání).

38, 5. III. 1947; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 (t. 922).

89, 18. XII. 1947; 36.

Interpelace:

ve věci srážení daně z mezd a platů za práci přes čas a proplácených dovolených,

t. 22. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 161. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci změny zákona o úrazovém pojištění,

t. 205. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 328. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poskytování nemocenského ve veřejnoprávním sociálním pojištění za první tři dni nemoci,

t. 220. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 341. 33, 29. I. 1947; 19.

Dotazy:

ve věci převzetí do služeb, případně pensijních nároků strojvůdce Petra Kristiana (D 17).

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci výplaty odpočivných požitků Marii Auerové v Čes. Těšíně (D 18).

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. 27, 12. XII. 1946; 128.

ve věci používání nákladních vlaků, příp. strojových souprav poslanci (D 35).

34, 30. I. 1947; 12.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.

ve věci urychlené pomoci zemědělcům okresu místeckého poškozeným suchem (D 61).

57, 11. VI. 1947; 55.

odpov. 69, 12. IX. 1947; 11.ISP (příhlásit)