Karel Václavů

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁCLAVŮ Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 921

(zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství).

91, 22. I. 1948; 11.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1082

(zákon o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).

100, 21. III. 1948; 7.

textové opravy 37.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1122

(zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě).

102, 7. IV. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 946 k některým časovým otázkám.

12, 9. IX. 1946; 2.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 11.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 9.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): odpovídá na řeč posl. Torna.

64, 3. VII. 1947; 58.

Interpelace:

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.

Volán k pořádku:

66, 10. VII. 1947; 36.ISP (příhlásit)