Barbora Škrlantová

Narozena: v roce 1897

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠKRLANTOVÁ Barbora

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. bezp., úst.-práv. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci zátopou postiženým obyvatelům města Kralup a dalších obcí na kralupském okrese, t. 465.

44, 28. III. 1947; 19.

na poskytnutí rychlé pomoci povodní postiženým obyvatelům obcí okresů Louny, Roudnice a Žatec, t. 509.

48, 6. V. 1947; 11.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu roudnického a slánského, t. 716.

65, 10. VII. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71).

10, 13. IX. 1946; 7.

o zákonu, kterým se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost (t. 272).

30, 18. XII. 1946; 38.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 27.

Naléhavá interpelace:

ve věci propuštění z vazby a zastavení trestního řízení proti Franz Sladkymu,

t. 977. 91, 22. I. 1948; 15.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti krajských soudů v Táboře a v Kutné Hoře,

t. 152. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 326. 33, 29. I. 1947; 18.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(zločin zneužití úřední moci podle § 101 tr. z.).

83, 25. XI. 1947; 35.

zpr. t. 1003 vrácena imunitnímu výboru k dalšímu projednání.

97, 17. III. 1948; 4.

zpr. t. 1129; zprav. B. Štěpán; nevydána.

102, 7. IV. 1948; 35.ISP (příhlásit)