Ján Daxner

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAXNER Ján

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inform., kontr. dvoulet., kult. a osidl.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přijímání posluchačů na vysoké školy, t. 466.

44, 28. III. 1947; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 32

(zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnost dekretu prezidenta republiky z 27. X. 1945, č. 116 Sb., o zmene zák. z 25. VI. 1926, č. 122 Sb. a vlád. nariadenia z 17. VII. 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných, príp. recipovaných a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva).

8, 18. VII. 1946; 41.

kult. výb. zpr. t. 288

(zákon o povinných tlačiach).

33, 29. I. 1947; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě svátkového práva (t. 298).

32, 20. XII. 1946; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908),

skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 66.

o zákonu o postátnění Československého rozhlasu (t. 1185).

108, 28. IV. 1948; 32.

Žádost ve věcech imunity:

okr. ľud. súd v Ružomberku

[pre § 3, odst. b) nar. č. 33/1945 Sb. SNR ve znení vyhlášky č. 58/46 Sb. SNR a § 5 cit. nariadenia].

54, 28. V. 1947; 10.

zpr. t. 821; zprav. B. Štěpán za Dr. Rozehnala; nevydán.

79, 24. X. 1947; 7.ISP (příhlásit)