Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., dopr.-techn. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. IV. 1947; 55.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresů Kutná Hora, Kolín a Ledeč n. Sáz., t. 726.

65, 10. VII. 1947; 20.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1095

(zákon o zemědělské dani).

100, 21. III. 1948; 14.

rozp. výb. zpr. t. 1224

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. IV. 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

111, 6. V. 1948; 16.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): mluví o delegacích rolníků v parlamentě a předčítá jejich resoluci.

64, 3. VII. 1947; 55.

Interpelace:

ve věci protiprávního a protistátního postupu okresního soudu v Habrech,

t. 346. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 504. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Kutné Hoře,

t. 485. 46, 2. IV. 1947; 23.

odpov. t. 634. 56, 10. VI. 1947; 81.

ve věci protiprávního rozhodnutí okresního národního výboru v Kutné Hoře,

t. 747. 67, 11. VII. 1947; 128.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci cen textilního zboží po zavedení nového distribučního systému tohoto zboží.

93, 4. II. 1948; 7.

odpov. 7.ISP (příhlásit)