Václav Vach

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VACH Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), práv., techn., úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu mnichovohradištského, t. 742.

66, 10. VII. 1947; 45.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 922

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948).

89, 18. XII. 1947; 33.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1225

(zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků).

111, 6. V. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 12.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 21.

Naléhavá interpelace:

ve věci zásobování vězňů v trestnici Kartouzy-Valdice,

t. 960. 90, 21. I. 1948; 27.ISP (příhlásit)