Josef Janouš

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANOUŠ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. osidl., rozp., stál. (náhr.), úsp. kom. a úst.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) okresu píseckého a strakonického, t. 46

9, 12. IX. 1946; 9.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu sušického, t. 47.

9, 12. IX. 1946; 9.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) v okresech Písek, Prachatice a Strakonice, t. 782.

68, 11. IX. 1947; 20.

na poskytnutí příspěvku na úhradu škod nejtíže suchem postižených zemědělců v politických okresech Čes. Budějovice, Český Krumlov, Jindř. Hradec, Kaplice, Písek,

Prachatice, Strakonice, Třeboň a Týn. n. Vlt., t. 962.

90, 21. I. 1948; 28.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 129

(zákon, jímž se mění zákon z 15. V. 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové [poplatkové] amnestii).

14, 3. X. 1946; 4.

rozp. výb. zpr. t. 186 za omluv. Součka

(návrh Hory, Olbrachta, dr Ducháčka, Tymeše, Huška, Jeleňa a druhů na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského).

19, 6. XI. 1946; 18.

rozp. výb. zpr. t. 293

(zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva).

32, 20. XII. 1946; 36.

oprava tiskových chyb 45.

rozp. výb. zpr. t. 661.

(zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce).

59, 24. VI. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 702

(zákon o Likvidačním fondu měnovém).

63, 2. VII. 1947; 5.

tiskové opravy 55.

rozp. výb. zpr. t. 918

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

89, 18. XII. 1947; 6.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1088

(zákon o zemědělském úvěru).

100, 21. III. 1948; 11.

rozp. výb. zpr. t. 1225

(zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků).

111, 6. V. 1948; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi. (t. 265).

30, 18. XII. 1946; 15.

o zákonu o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (t. 723).

65, 10. VII. 1947; 17.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisku (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 30.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o někt. opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564), v níž reaguje na řeč L. Skaunice k témuž zákonu.

51, 9. V. 1947; 36.

za rozpravy o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578), v níž kritisuje řeč posl. Cíglera v téže věci.

53, 14. V. 1947; 14.

za rozpravy o zák. t. 858 a 859 - odpovídá na věcnou poznámku inž. dr Ješe a apeluje na posl. Skaunice, aby vypracoval návrh na zlepšení intervenčního fondu.

82, 31. X. 1947; 37.ISP (příhlásit)