JUDr. Jozef Brúha

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRÚHA Jozef, JUDr.

SS mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kontr. dvoulet.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 29.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. III. 1947 o zahraniční situaci.

43, 21. III. 1947; 3.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 21.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 33.ISP (příhlásit)