JUDr. Václav Bátěk

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÁTĚK Václav, JUDr.

L

Nastoupil na místo Ing. Dr. Sochorce Rostislava, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 89, 18. XII. 1947; 51.

Volba verifikována 99, 20. III. 1948; 4.

Byl členem výb. inic., kult., práv. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117.

102, 7. IV. 1948; 40.

Návrhy doplňovací:

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1125

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva).

102, 7. IV. 1948; 11.

práv. výb. zpr. t. 1167

(zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon).

106, 21. IV. 1948; 7.

práv. výb. zpr. t. 1192

(zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství).

107, 27. IV. 1948; 17.

změna textu

108, 28. IV. 1948; 23.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 32.ISP (příhlásit)