Božena Machačová-Dostálová

Narozena: v roce 1903
Zemřela: v roce 1973

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946. 2.

Byla členkou výb. stál. (náhr.), verifik., zahr., zásob., zdrav. a zeměd.

Iniciativní návrhy:

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 92.

o zákonu o stíhání černého obchodu a podobných pletich (t. 418).

36, 13. II. 1947; 16.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

72, 18. IX. 1947; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 53.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti orgány krajského trestního soudu v Praze,

t. 170. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 322. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci jmenování zástupce přednosty okresního trestního soudu v Praze.

84, 10. XII. 1947; 13.

odpov. 13.ISP (příhlásit)