ThDr.h.c. Jan Šrámek, Msgre.

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠRÁMEK Jan, Msgre ThDr.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Vzdal se mandátu přípisem ze dne 25. II. 1948.

Jeho nástupcem se stal JUDr Jaromír Berák.

95, 11. III. 1948; 2.ISP (příhlásit)