Václav Jirásek

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁSEK Václav

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946.; 2.

Byl členem výb. bran., dopr. a prům.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

Návrhy doplňovací:

k t. 1167. 106, 21. IV. 1948; 29.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 295

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

32, 20. XII. 1946; 20.

prům. výb. zpr. t. 676

(zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

60, 25. VI. 1947; 4.

prům. výb. zpr. t. 984

(zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva).

92, 3. II. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů (t. 132).

15, 16. X. 1946; 9.

o zákonu o organisaci péče o mládež (t. 453).

41, 19. III. 194; 9.

o zákonu o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců (t. 703).

64, 3. VII. 1947; 7.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škod, odškodnění, nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku,

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.ISP (příhlásit)