Josef Konvalina

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KONVALINA Josef

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. osidl., úsp. kom., zdrav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 22.

Naléhavá interpelace:

ve věci provádění přídělů konfiskované zemědělské půdy,

t. 903. 84, 10. XII. 1947; 21.

Interpelace:

o úpravě odměn za vyučování náboženství,

t. 16. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 116. 13, 2. X. 1946; 26.

ve věci provádění zákona ze dne 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 86. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 304. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a Lesním úřadem v Židlochovicích,

t. 89. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 308. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb. pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci stanoven cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

Dotazy:

ve věci obnovení praxe přiznávek fassí výnosu pozemků beneficiálních (D 3).

8, 18. VII. 1946; 53.

odpov. 25, 11. XII. 1946; 51.

ve věci dobudování a zlepšení železniční sítě na Českomoravské vysočině (D 4).

12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci zajištění semene a sadby pro jarní osev (D 105).

77, 16. X. 1947; 16.

odpov. 83, 25. XI. 1946; 34.ISP (příhlásit)