Karel Tula

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TULA Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., úsp. kom. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. V II. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 250

(zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova).

30, 18. XII. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 95.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 60.

Interpelace:

ve věci združstevnění Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě,

t. 209. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 481. 46, 2. IV. 1947; 23.ISP (příhlásit)