František Mráz

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MRÁZ František

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp. a kontr. dvoulet.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost (t. 272).

30, 18. XII. 1946; 40.

při projednávání o návrhu o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Východní republikou uruguayskou, podepsané dne 2. I. 1947 v Montevideu (t. 724) reaguje na řeč posl. Dr. Holého o poměrech v Baťových závodech ve Zlíně.

67, 11. VII. 1947; 116.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti krajských soudů v Táboře a v Kutné Hoře,

t. 152. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 326. 33, 29. I. 1947; 18.

Žádost ve věcech imunity:

ok. soud odd. II v Strážnici

(přestupek podle § 2/14, odst. 2, bod 3 zák. na ochranu cti č. 108/33 Sb.).

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 1002; zprav. V. Tichý; nevydán.

98, 18. III. 1948; 27.

kraj. soud tr. v Brně

(přečin podle §§ 1 a 2 zák. č. 108/1933 Sb. o ochraně cti).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1158; zprav. J. Abrahám; nevydán.

105, 16. IV. 1948; 13.ISP (příhlásit)